Mời bạn xem video Hướng dẫn đăng ký thành viên.

(Nhớ dùng tai nghe nhé!)