Lưu ý quan trọng:

  1. Bạn nhấn vào dấu help trên form để được hướng dẫn.
  2. Ngay sau khi đăng ký xong, bạn kiểm tra ngay e.mai, đọc kỹ và làm theo hướng dẫn trong e.mail.